نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان دبیرستان زینب (س)

اردوی دانش آموزان دبیرستان زینب (س)


اردوی دانش آموزان دبیرستان زینب (س)

دانش آموزان آموزشگاه زینب ( س )  از موزه علوم طبیعی بهاباد بازدید بعمل آوردند .

 در ادامه  این اردوی یکروزه  با کمک خانواده محترم دهستانی  در روستای بنستان اسکان یافته و از جاذبه های دیدنی  این روستا

دیدن کردند.