نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان آموزشگاه مدرس

اردوی دانش آموزان آموزشگاه مدرس


اردوی دانش آموزان آموزشگاه مدرس

دانش آموزان دبستان شهید مدرس در یک اردوی یکروزه به اردوگاه شهید مطهری ده کبیر رفتند.

 

     

   


.