نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان آموزشگاه انقلاب

اردوی دانش آموزان آموزشگاه انقلاب


اردوی دانش آموزان آموزشگاه انقلاب

دانش آموزان آموزشگاه انقلاب در یک اردوی یکروزه به اردوگاه شهید مطهری ده کبیر رفتند.

در این اردو تعداد 100 نفر از دانش آموزان مقاطع چهارم ،پنجم و ششم حضور داشتند و به انجام تفریحاتی مانند مسابقه طناب کشی

فوتبال و کوهنوردی پرداختند.