نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ثبت نام در دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

آخرین مهلت ثبت نام در دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری


آخرین مهلت ثبت نام در دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

سه شنبه دوم شهریور ماه 1395 اخرین مهلت ثبت نام اولیه همکاران در سامانه ltms.medu.ir  میباشد.

طبق زمانبندی اعلام شده از تاریخ 10 شهریور لغایت 20 شهریورماه زمان ثبت نام قطعی در سایت ebl1.ir/yazd میباشد