نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای نمایش تعزیه با هنرمندی دانش آموزان دبستان شاهد غدیر

اجرای نمایش تعزیه با هنرمندی دانش آموزان دبستان شاهد غدیردانش آموزان آموزشگاه شاهد غدیر صحنه های حوادث دهم محرم ( عاشورای حسینی ) را در قالب نمایش معنوی تعزیه به اجرا گذاشتند .