نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای محوطه سازی مدارس

اجرای محوطه سازی مدارس


اجرای محوطه سازی مدارس

برای شروع سال تحصیلی 95-94 محوطه 5 آموزشگاه شهید دهستانی ، هفتم تیر ،نجمه شهید اکرمی و پیام بهسازی می گردد.