نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای فرآیند انتخاب معلم نمونه شهرستان

اجرای فرآیند انتخاب معلم نمونه شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "سیدجواد میرجعفری"مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق ازاجرای دو مرحله اول انتخاب معلم نمونه شهرستان در سال تحصیلی جاری خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش  ضمن اعلام این خبر افزود : در سال تحصیلی جاری فرآیند انتخاب معلم نمونه همزمان با سراسر کشور آغاز و معلمان مدارس میتوانستند ثبت نام اولیه این رقابت را در اسفند ماه انجام دهند.

وی 48 مدرسه را شرکت کنننده این طرح عنوان و اظهار داشت : 163 معلم شهرستان در رقابت اولیه نسبت به خود اظهاری اقدام نمودند که تاییدیه و امتیاز مدیر آموزشگاه و امتیاز والدین نیز بخشی از این مرحله بود.

میرجعفری ادامه داد : 147 مورد در سطح مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت که در این میان 45 معلم اثر خود را برای ورود به مرحله شهرستان بارگذاری نمودند.

وی با بیان ینکه کلیه این مراحل از طریق سیستم صورت می گرفته افزود : انتخاب تعداد معلم نمونه هر آموزشگاه توسط خود سیستم و با توجه به تعداد معلمین رسمی و پیمانی آموزشگاه و براساس امتیاز و مستندات صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش ادامه داد :بعد از بررسی توسط کمیته ی ازیابی منطقه و تایید ستاد مقام معلم شهرستان ،معلم نمونه شهرستان نیز مشخص خواهد شد.

در پایان با اشاره به اینکه تمام معلمین به نوع خود و با توجه به تلاششان در سنگر تعلیم و تربیت شایسته تقدیر و تکریم می باشند خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح تنها ایجاد انگیزه در معلمان و افزایش حس رقابت سالم در بین معلمان می باشد.