نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح یک روز برای فردا در دبیرستان ادب

اجرای طرح یک روز برای فردا در دبیرستان ادببه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ رنجبر مدیر آموزش و پرورش از طرح یک روز برای فردا که در دبیرستان ادب  برگزار شد بازدید بعمل آوردند .

در این طرح که در یک روز از سال تحصیلی اجرا می شود ، دانش آموزان  اجرای امور مدرسه را بر عهده می گیرند و در نقش مدیر ، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند .

هدف از اجرای این طرح ؛ آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه ، مسئولیت پذیری و شرکت و همفکری در حل مشکلات می باشد .