نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس شهرستان بافق

اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس شهرستان بافقطرح یاریگران زندگی با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد در مدارس شهرستان بافق در راستای نسلی شاداب و سالم اجرا می گردد.

قاسم زاده مدیر اموزش و پرورش در این خصوص اظهار نمود : طرح مذکوردر مرحله اول اجرا ، شامل 20 درصد مدارس استان در سه پایه ابتدایی ، متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه می باشد و در16مدرسه شهرستان بافقدر حال اجراست .

این طرح از طریق کانونی تحت عنوان کانون یاریگران زندگی در مدارس ؛ با برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی و....جهت دانش اموزان و والدین اجرا می شود.