نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح کنترل و اندازه گیری فشارخون کارمندان آموزش و پرورش بافق

اجرای طرح کنترل و اندازه گیری فشارخون کارمندان آموزش و پرورش بافقبا همکاری مرکز بهداشت بافق ، قند خون ، قد ، وزن  و فشارخون کارمندان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق اندازه گیری شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ در راستای ارتقای سلامت کارمندان و اجرای برنامه های " بسیج ملی کنترل فشارخون "  مرکز بهداشت و درمان ، طرح کنترل و اندازه گیری فشارخون کارمندان آموزش و پرورش بافق را اجرا کرد .