نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح "مدرسه کانون تربیتی محله " در 7 آموزشگاه شهرستان

اجرای طرح "مدرسه کانون تربیتی محله " در 7 آموزشگاه شهرستان


مدیر آموز ش و پرورش : طرح " مدرسه کانون تربیتی محله " با هدف کاهش فاصله بین جامعه و مدرسه و ارتباط بین آموزش های مدرسه و زندگی اجتماعی اجرا خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ نشست تبیین " طرح مدرسه کانون تربیتی محله " با حضور محمدرضا قاسم زاده بافقی رئیس آموزش و پرورش شهرستان، سید جواد میرجعفری معاونت پرورشی و فرهنگی و نمایندگانی از نهادها و مدارس شهرستان در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.
معاون پرورشی و فرهنگی شناسایی ظرفیت مدرسه ، محله و نهادها  و همچنین تعامل آنها با یکدیگر را جزء اهداف اصلی این طرح دانست و افزود : گروه های همیار متشکل ازمدیر،رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ،نماینده معلمان و نمایندگانی از نهادهای نزدیک به آموزشگاه می باشد که باید طبق دستور العمل های این طرح به شناسایی و بررسی ظرفیت های محلی  بپردازند.
وی هفت آموزشگاه شهرستان را جز پایلوت این طرح در شهرستان عنوان و خاطرنشان کرد: ازالزامات و اهداف روشن این طرح اجرای صحیح برنامه های فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر دانش آموزان  می باشد که این امر با تعامل محله و مدرسه تحقق خواهد یافت .
میرجعفری تصریح کرد :اجرای این طرح  ۴ نوبت در طول سال تحصیلی می باشد و کارهای تربیتی اجرا شده مدرسه در محله و کارهای تربیتی اجرا شده محله و ارگان ها در مدرسه نیز اجرا می‌شود.
مدیر آموزش و پرورش بافق با اشاره به راهکار 7سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  اظهار داشت : "طرح مدرسه کانون تربیتی محله" یکی از برنامه های راهبردی جهت تربیت دانش آموزی تمام ساحتی می باشد و می بایست زمینه های لاز م برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات محله فراهم شود.
وی مدرسه را به عنوان کانون تربیتی محله قلمداد و بیان کرد:  از طریق آموزش هایی که دانش آموزان در این طرح کسب می کنند فاصله بین آموزش های مدرسه و نیاز های جامعه کاهش و دانش آموز را در ارتباط با مسائل اجتماعی به سرمنزل مقصود میرساند.
وی تصریح کرد : با مشارکت نهادها و تشکل های مردمی در قالب این طرح، بسیاری از مطالبات مدرسه نیز از سوی اهالی محله و مدرسه محقق خواهد شد و همچنین اجرای صحیح این طرح به برقراری ارتباط فرهنگی بین مدرسه و محل کمک شایانی خواهد داشت.