نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در دبیرستان های نمونه اندیشه و غیرانتفاعی بهار علم آموزان

اجرای طرح مدام در دبیرستان های نمونه اندیشه و غیرانتفاعی بهار علم آموزانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، طرح مدام ( مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه ) در دبیرستان های نمونه اندیشه و غیرانتفاعی بهار علم آموزان برگزار گردید .

بر اساس طرح مدام که ویژه مقطع متوسطه دوره اول می باشد ، در یک روز از سال تحصیلی دانش آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند و در نقش مدیر ، معاونین و دبیران به انجام وظیفه می پردازند .

هدف از انجام این طرح توسعه توانمندی های دانش آموزان و مشارکت آنها در اداره مدرسه و آمادگی هرچه بیشتر آنها در موقعیت های گوناگون اجتماعی می باشد .

رنجبر مدیر آموزش و پرورش  به همراه یاوری معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دوره اول  از روند اجرای این طرح بازدید بعمل آوردند .