نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در دبیرستان شهید کارگران

اجرای طرح مدام در دبیرستان شهید کارگرانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ یاوری معاون آموزشی به همراه آخوندی  کارشناس آموزش متوسطه  دوره اول آموزش و پرورش از طرح مدام که در آموزشگاه شهید کارگران برگزار شده بازدید بعمل آوردند .

مدام به معنای مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه می باشد .

در این طرح که در یک روز از سال تحصیلی اجرا می شود ، دانش آموزان  اجرای امور مدرسه را بر عهده می گیرند و در نقش مدیر ، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند .

هدف از اجرای این طرح ؛ آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه ، مسئولیت پذیری و شرکت و همفکری در حل مشکلات می باشد .