نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در آموزشگاه شیخ محمد تقی

اجرای طرح مدام در آموزشگاه شیخ محمد تقی


اجرای طرح مدام در آموزشگاه شیخ محمد تقی

رنجبر رئیس آموزش و پرورش به همراه شریعتی  معاون پشتیبانی و آخوندی کارشناس آموزش دوره متوسطه اول  از طرح مدام در مدرسه شیخ محمد تقی  بازدید نمودند .