نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در آموزشگاه شهید کارگران

اجرای طرح مدام در آموزشگاه شهید کارگران


اجرای طرح مدام در آموزشگاه شهید کارگران

ریاست محترم آموزش و پرورش و کارشناسان ارزیابی عملکرد و آموزش از طرح مدام در مدرسه شهید کارگران بازدید نمودند .

در این بازدید به تعدادی از عوامل اجرایی طرح مدام جوایزی اهدا گردید.