نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در آموزشگاه رضوان

اجرای طرح مدام در آموزشگاه رضوان


اجرای طرح مدام در آموزشگاه رضوان

رنجبر رئیس آموزش و پرورش به همراه رضائی معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش دوره متوسطه اول  از طرح مدام در مدرسه رضوان بازدید نمودند .