نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح دادرس در آموزشگاه شیخ محمد تقی بافقی

اجرای طرح دادرس در آموزشگاه شیخ محمد تقی بافقی


اجرای طرح دادرس در آموزشگاه شیخ محمد تقی بافقی

در این طرح دانش آموزان با نحوه  اطفاء حریق ،برپا کردن چادر امداد،تنفس مصنوعی ، آتل بندی و پانسمان آشنا شدند.