نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای دوره راهنمای سفیران سلامت

اجرای دوره راهنمای سفیران سلامت


اجرای دوره راهنمای سفیران سلامت

دوره راهنمای سفیران سلامت به مدت 8 ساعت ویژه همکاران شاغل در متوسطه اول و دوم از تاریخ 3 شهریورماه اجراخواهد شد.همکاران جهت ثبت نام در دوره به آموزشگاه مراجعه نمایند.