گزارش تصویری

گزارش تصویری از گند زدایی و ضد عفونی کردن مدارس استان یزد

آدرس کوتاه :