گزارش تصویری


مدیر کل آموزش و پرورش استان با حضور در پایگاههای اسکان نوروزی شهرستان های تفت ، اشکذر ، زارچ و نواحی یک و دو یزد ، ضمن دیدار و گفتگو با مسافران ، روند اسکان مسافران را در این پایگاهها بررسی کرد .
آدرس کوتاه :