برگزاری جلسه شوراي اداري كاركنان حوزه پرورشي و فرهنگي با مديركل آموزش و پرورش استان

جلسه شوراي اداري كاركنان حوزه پرورشي و فرهنگي با مديركل آموزش و پرورش استان برگزارشد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد، مديركل آموزش و پرورش استان در اين نشست ضمن تقدير از تلاش هاي ارزنده و حركت هاي جهادي همكاران حوزه پرورشي و فرهنگي در طول دوران بيماري كرونا اظهار داشت : فلسفه تشكيل اين جلسات نزديك شدن قلب ها و افكار به يكديگر است و بايد با كمك  يكديگر فعاليتهاي پرورشي و فرهنگي را توسعه و قوت ببخشيم چرا كه فعاليتهاي اين حوزه ارزشمند و كاملا در راستاي تحقق سند تحول بنيادين است .

" عباسعلي دانافر" در ادامه آسيبهاي اجتماعي را يكي از دغدغه هاي اساسي جامعه امروز دانست و گفت: براي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان هدايت آنها به سمت تشكل هاي دانش آموزي ، جشنواره هاي بزرگ فرهنگي و هنري ،قرآن،نماز و عترت ابزار مناسبي است و بايد در اين زمينه اهتمام ويژه اي به خرج داد.

براي اين كاهش و در اين مسير نقش دادن به دانش آموزان از طريق تشكل هاي دانش آموزي، برگزاري جشنواره هاي بزرگ فرهنگي هنري، قران، عترت و نماز مي تواند ابزار مناسبي باشد كه ما بايد با كمك شما عزيزان به درستي از آن استفاده كنيم

مديركل آموزش و پرورش در ادامه توجه به رويكرد شادي و نشاط درحوزه هاي فعاليتهاي پرورشي و تربيت بدني را يك اصل انكار ناپذير دانست و افزود : در كنار شادي و نشاط بايد به موضوع مهارت پروري كه به طور جدي درسند تحول بنيادين به آن پرداخته شده است توجه كنيم و آن را به عنوان يك اصل در تربيت تمام ساحتي دانش آموزان مورد توجه قرار دهيم .

وي در ادامه قول مساعد هرگونه همكاري درجهت رفع موانع و مشكلات حوزه پرورشي و فرهنگي داد و افزود : اگر بخواهيم به مدارج بالاي اعتقادي و معرفتي در تربيت تمام ساحتي دست پيدا كنيم بايد به برنامه ها و فعاليتهاي حوزه پرورشي و فرهنگي بها بدهيم .

دانافر گفت :هدف حوزه پرورشي و فرهنگي در مدارس شناسايي و كشف استعدادهاي دانش آموزان و هدايت آنها درمسير درست براي زندگي آينده است .

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان نيز در ادامه اين نشست ضمن برشمردن گوشه اي از خدمات و تلاشهاي كاركنان اين حوزه در سال 98 از فعاليت هاي اجرايي حوزه پرورشي در ايام كرونا گزارشي ارائه كرد و از واحد هاي مختلف اين معاونت جهت تلاش هاي شبانه روزي آنان در موضوع توليد محتوا ويژه شبكه شاد در ايام كرونا تشكركرد .

" حسينعلي ملانوري " رمز موفقيت حوزه ي پرورشي و فرهنگي استان در عرصه كشوري را همدلي و همكاري تنگاتنگ واحدهاي داخلي عنوان كرد و افزود : براي رسيدن به نقطه تعالي در تعليم و تربيت بايد همه همت خود را براي تحقق سند تحول بنيادين و تربيت تمام ساحتي به كار ببنديم .

در ادامه اين جلسه كارشناسان و روساي ادارات به بيان نقطه نظرات خود و ارائه  گزارشي از عملكرد حوزه كاري پرداختند و از مدير كل استان براي حمايت از برنامه هاي حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي قدرداني كردند.

توجه به توانمند سازي نيروي انساني ، مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي، هنري،بسط و گسترش فرهنگ اقامه نماز، توسعه و تعميق معارف مهدوي و اهل بيت توجه بيشتر به مراكز دارآلقران، كانون هاي فرهنگي و تربيتي و اردوگاهها دانش آموزي ، تقويت مراكز مشاوره، استفاده از پتانسيل بين بخشي دستگاهها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، اختصاص نيروي انسانی و تقويت مراكز مشاوره، استفاده از پتانسيل بين بخشي دستگاهها درپيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست بود .

 

 

آدرس کوتاه :