بازدید معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش از مدارس و مراکز اداری و آموزشی منطقه نیر

"علیرضا جلالی"معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه در سفر یک روزه به منطقه نیر از مدارس و مراکز آموزشی و اداری بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن منطقه آموزشی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ در این سفر که منصور کریمی رئیس سازمان دانش آموزی و محمد علی غنی رییس اداره تعاون اداره کل آموزش پرورش وی را همراهی میکردند مسائلی از جمله فضاهای آموزشی و اداری و اردویی بررسی و در خصوص رفع آنها تصمیم های لازم اتخاذ گردید.
بررسی مشکلات ایاب ذهاب دانش آموزان ،وضعیت نیروی انسانی در سال تحصیلی پیش رو،برنامه ریزی برای صدور سند مالکیت مدارس ،برنامه ریزی برای صدور کد اردوگاهی اراضی هفت هکتاری،بازدید از مدارس مستهلک، بازدید از فضاهای با قابلیت راه اندازی اردوگاه برای دانش آموزان و مرکز رفاهی فرهنگیان،برنامه ریزی برای کیفیت بخشی به مدارس موجود و راهکارهای جذب منابع جدید از اهداف این سفر بود.
شایان ذکر است منطقه آموزشی نیر دارای ۳۶ باب مدرسه و مرکز آموزشی دایر و ۱۲۶۰ نفر دانش آموز می باشد.
 
آدرس کوتاه :