بازگشت به صفحه کامل

مناسبت‌ها 

  • 5 تیر ، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

  • 7 تیر ، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب ، روز قوه قضائیه

  • 8 تیر ، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

  • 10 تیر ، روز صنعت و معدن