نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام سوم کشوری


درخشش سرکار خانم زهرا بابایی از دبیرستان صدرا در المپیاد ادبی کشور و کسب مقام سوم در این مسابقات را تبریک عرض می نماییم.