نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر استانی در اجرای مطلوب پروژه مهر 95


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ،شهرستان بافق حائز رتبه برتر استانی در اجرای مطلوب پروژه مهر 95 گردید .