نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر کشور زنگ مهرو مقاومت در مدارس شهرستان باحضور سالاروند نماینده وزارتی آموزش و پرورش و ناظر پروژه مهر ، فرماندار و وجمعی از مسئولین شهرستان در هنرستان فنی عصمتیه برگزار گردید.

همزمان با سراسر کشور زنگ مهرو مقاومت در مدارس شهرستان باحضور سالاروند نماینده وزارتی آموزش و پرورش و ناظر پروژه مهر ، فرماندار و وجمعی از مسئولین شهرستان در هنرستان فنی عصمتیه برگزار گردید.