نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیماران فرهنگی

عیادت از بیماران فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق "رنجبر"به همراه معاونین و کارشناسان مدیریت در منزل چند بیمار فرهنگی حضور یافت و از آنان احوالپرسی کرد .

وی در این دیدارها با اطلاع از وضعیت بیماری آنان ، سلامتی و بهبودی کامل برای آنان از درگاه خداوند مسئلت نمود .

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

آدرس کوتاه: