نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی آموزگاران و دبیران شهرستان بافق

گزارش تصویری ؛

در راستای اجرای دستورالعمل " پروژه مهر 98 " آموزگاران و دبیران شهرستان بافق سازماندهی شدند.