نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رتبه های برتر دانش آموزان بافقی در کنکور سراسری سال 97


اسامی رتبه های کنکور سراسری سال 97 ( رتبه های زیر هزار) در شهرستان بافق اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ اسامی رتبه های برتر ( زیر هزار ) دانش آموزان بافقی در کنکور سراسری سال 1397 به شرح ذیل اعلام می گردد .

1 - خانم وحید ۴۰ تجربی

2 - آقای رایگان ۱۸۹ تجربی

3 - آقای برزگری ۴۰۰  تجربی

4 - آقای فتوحی  ۲۵۰  تجربی

5 - آقای طباطبایی   ۲۰۴ریاضی

6 - آقای فتاحی ۸۴۹ ریاضی

7 - آقای کارگران ۳۰۰ ریاضی

8 - آقای جعفری ۷۰۵ ریاضی

9 - خانم موسوی  ۹۰۳ انسانی

آدرس کوتاه: