نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار فرماندار بافق با مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد


زاده رحمانی فرماندار شهرستان بافق بافق با ذاکر ، مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  استان یزد دیدارنمود.

در این دیدار که  قاسم زاده مدیریت و اغنیایی معاون پشتیبانی آموزش و پرورش بافق هم حضور داشتند؛ تکمیل پروژه های خیری و تجهیز مدارس شهرستان بافق مورد بحث و تاکید  قرار  گرفت.