نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی در رابطه با طرح کانون مدارس


جلسه هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رابطه با موضوع طرح کانون مدارس برگزار شد .