نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن بچه های رنگین کمان


سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان نیازمند به آموزش و توجه بیشتر با برگزاری جشن بچه های رنگین کمان در دبستان امید، شروع شد.