نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه 15 خرداد


طلایی مقدم فرماندار به همراه رنجبر مدیر آموزش و پرورش از جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ که در آموزشگاه 15 خرداد برگزار گردیده بود بازدید به عمل آوردند .