نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تیم سيارخونگيري در خانه معلم مستقر شدند


با توجه به اهمیت اهدای خون سالم  جهت  نجات جان یک انسان نیازمند به خون ، ایستگاه سیار انتقال خون در روز سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 اسنفد ماه در خانه معلم دایر می باشد .