نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کتب درسی دانش آموزان مدارس شهرستان بافق


توزیع کتب درسی دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دوره دوم از ابتدای هفته شروع و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ آغاز روند توزیع کتب درسی مقطع ابتدایی ( پایه های اول تا ششم ) و متوسطه دوره دوم ( پایه های دهم تا دوازدهم ) برای بیش از 8 هزار نفر دانش آموز از ابتدای هفته شروع شده و تا آخرهفته ادامه خواهد داشت .

شایان ذکر است ؛ این کتاب ها طبق آمار ثبت نام شده در سامانه ثبت کتب درسی بین مدارس در حال توزیع می باشد .

همچنین کتب درسی دوره متوسطه اول ( پایه های هفتم تا نهم ) توسط کتابفروشی های سطح شهر در حال توزیع می باشد .