نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین نرخ روپوش مدارس شهرستان بافق


نرخ پیشنهادی روپوش دانش آموزان بافقی برای سال تحصیلی 99-98 تعیین گردید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ جلسه کمیته تعیین نرخ روپوش مدارس شهرستان بافق با حضور اعضای این کمیته در محل مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد .

در این جلسه پیرامون نرخ روپوش دانش آموزان بحث و تبادل نظر گردید و در پایان ، نرخ پیشنهادی تعیین و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار شهرستان به مدارس اعلام خواهد شد .

همچنین مقرر گردید از سال 99 ، لباس فرم دانش آموزان هر سه سال یکبار تغییر یابد .