نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازفرهنگیان ایثارگر


همزمان با ایام الله دهه فجر از دوتن از فرهنگیان ایثارگر تجلیل شد.

مدیر و معاونین آموزش و پرورش با حضور در منزل آقایان کاظم طاهرزاده و حسین سلیمی از ایثارگری های آنان در دوران دفاع مقدس تجلیل نمودند.