نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح های چهارگانه آسیب های اجتماعی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، کارگاه آموزشی طرح های چهارگانه آسیب های اجتماعی شامل ( طرحهای عاری از خطر ، پرخطر ، نوجوان سالم و ... ) با حضور مدیران و مربیان آموزشگاه ها در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در این کارگاه ، علائی مدرس دوره در باب کلیات و آموزش های لازم با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان کلیه مقاطع به طور مبسوط مطالبی را بیان نمود .