نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله استانی آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، آزمون مرحله اول استانی بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهن در کلیه آموزشگاه های متوسطه دوره اول برگزار گردید .

رنجبر مدیر ، به همراه یاوری معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دوره اول آموزش و پرورش از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند .