نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره دوم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه توجیهی نکات آموزشی برای مدیران متوسطه دور دوم  در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در  این جلسه یاوری معاون آموزشی ضمن خیرمقدم به تمام مدیران متوسطه دوم پیرامون مسائل آموزشی به ویژه آزمونهای آزمایشی  و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان  مطالبی را بیان نمودند . در ادامه حاجی ابوالحسنی کارشناس آموزش متوسطه دور دوم در رابطه با برگزاری کلاس های تست و تقویتی و جلسات مشاوره آموزشی و انگیزشی برای دانش آموزان نکاتی را بیان نمودند .