نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه توجیهی نکات آموزشی برای مدیران متوسطه دور اول در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در  ابتدای این جلسه یاوری معاون آموزشی ضمن خیرمقدم به تمام مدیران متوسطه اول و آرزوی موفقیت به مدیران جدید مدارس ، پیرامون مسائل آموزشی به ویژه آزمونهای علمی و بهبود عملکرد تحصیلی و تشکیل کلاسهای تقویتی مطالبی را بیان نمودند . در ادامه آخوندی کارشناس متوسطه دور اول در رابطه با برگزاری طرح های مدام و ... که بایستی در مدارس اجرا شود نکاتی را متذکر شدند . در پایان مدیران مدارس جهت کیفیت بخشی به برگزاری آزمونها و دیگر مسائل آموزشی نقطه نظرات خود را بیان نمودند .