نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان شیخ محمد تقی بافقی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در رشته های مختلف از جمله فوتسال ، هفت سنگ ، طناب کشی و ... در دبیرستان شیخ محمد تقی برگزار شد .

شیرازی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش هدف از برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای را ایجاد علاقه ، انگیزه ، حس رقابت سالم ، تقویت تیم های ورزشی و کشف و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی بیان نمود .