نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول مرحله شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، صبح امروز آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم  در مرحله شهرستان در کلیه آموزشگاه های  متوسطه دوره اول برگزار گردید .

آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دور اول آموزش و پرورش هدف از برگزاری این آزمون را آمادگی دانش آموزان برای آزمون مرحله استان که در تاریخ 96/9/20 برگزار می شود بیان نمود .

آقایان یاوری معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دور اول آموزش و پرورش  از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند .