نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبیرستان رضوان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، در راستا ارتقاء سطح سلامت و نشاط دانش آموزان اردوی درون مدرسه ای در دبیرستان رضوان برگزار گردید .