نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از قرائت خانه دبیرستان شاهد شهید رجائی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، رنجبر مدیر به همراه یاوری معاون آموزشی از قرائت خانه دبیرستان شاهد شهید رجائی بازدید بعمل آوردند .

رنجبر مدیر آموزش وپرورش گفت : هدف از برگزاری چنین برنامه هایی رشد و ارتقای سطح علمی دانش آموزان در ایام امتحانات می باشد و دانش آموزان باید جهت یادگیری مطالب درسی توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند .

رنجبر همچنین از مدیر و دست اندرکاران آموزشگاه شهید رجائی بابت برگزاری چنین برنامه هایی که باعث ارتقای سطح دانش و یادگیری دانش آموزان می گردد تشکر و قدردانی نمود .