نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کارگاه های آموزشی معلمان مقطع ابتدایی


عصر امروز معاونت آموزشی و کارشناسان ابتدایی ازروند ادامه ی برگزاری کارگاه های آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در مدارس شهید صدر و بوستان فضیلت بازدید نمود و ضمن تشکر از معلمان و مدیران مدارس برگزارکننده به شنیدن نظرات و پیشنهادات مدرسین و معلمان شرکت کننده در این کارگاه ها پرداخت .