نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات دی ماه


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه یاوری معاون آموزشی و داوری کارشناس سنجش از حوزه امتحانات نهایی و داخلی مدارس متوسطه بازدید نمودند . در راستای این بازدید  چگونگی روند برگزاری امتحانات ، ضوابط مراقبین ، كیفیت سئوالات امتحانی ، فضای فیزیكی و صورتجلسات بررسی شد.

 

آدرس کوتاه: