نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان از بافق

بازديد رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان از بافق


بازديد رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان از بافق

به گزارش روابط عمومی مديريت آموزش و پرورش شهرستان بافق ،" پايدار" به اتفاق  مدير آموزش و پرورش و کارشناسي آموزش ابتدايي بافق ازآموزشگاه استثنايی اميد و مرکز اختلالات بينش بازديد و با جلسه ای با حضورآموزگاران و دبيران مسائل و مشکلات آموزشي و پرورشي مورد بررسی قرار گرفت و از کلاسهاي مختلف کم توان ذهني ، کم توان ناشنوا و کارگاه حرفه اي  بازديد شد .