نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده شدن دانش آموزان بافقی جهت شرکت در مسابقات کشوری رباتیک


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، مدیر و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش  از روند آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات کشوری رباتیک بازدید بعمل آوردند .

رنجبر  مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی گفت : به منظور آمادگی دانش آموزان علاقمند به رشته رباتیک با مساعدت فرماندار از یکی از اساتید برجسته در این رشته دعوت بعمل آمد و نسبت به تشکیل دوره آموزشی ساخت ربات در پژوهشسرای مفیدی اقدام نموده و خوشبختانه تا کنون با اقبال مناسبی از سوی دانش آموزان علاقمند مواجه بوده ایم .

رنجبر ابراز امیدواری کرد که مدیران محترم مدارس نسبت به ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات گوناگون از جمله : المپیادها ، جشنواره جوان خوارزمی و ... کما فی السابق اهتمام ورزند .

همچنین دانش آموزان پس از اتمام کارشان از موزه فرهنگ و هنر مرتبط با وسایل و تجهیزات آموزش و پرورش بازدید کردند .