نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه ای آموزشگاه شاهد نور


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، اردوی درون مدرسه ای ویژه دانش آموزان پایه ششم با حضورمعاونت آموزشی مدیریت آموزش و پرورش، کارشناس آموزش ابتدایی،کارشناس ستاد شاهد،راهبر آموزشی و معلمان در آموزشگاه شاهد نور برگزار گردید.

هدف از برگزاری این اردوها تقویت مهارت های زندگی از قبیل یادگیری برای با هم زیستن ،نشاط و تفریح وتمرین فعالیت های گروهی و مشارکت می باشد.

در این مراسم ابتدا محفل انس با قرآن با حضور مسئولین برگزارگردید.

"رضایی" معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش در جمع دانش آموزان گفت : مهم ترین آثار اردوهای درون مدرسه ای كه با مشاركت و تعامل دانش‌آموزان ، معلمان و اوليا انجام مي‌گيرد عبارتند از : شكوفايی استعدادها  ،تمرين آموخته‌ها ، مسئوليت‌پذيری ، مشاركت ، همكاری ، همزيستی مسالمت آميز  و ...مي باشد که این گونه فعالیت های روشمند و هدفدار در تحقق بخش اعظمی از نیازهای اجتماعی، عاطفی، جسمی و ... دانش آموزان ایفای نقش می کند،

همچنین در آموزشگاه جلسه ی هم اندیشی  در رابطه با تحلیل و بررسی نتایج آزمون بهبود عملکردبا حضوررئیس اداره آموزش وپرورش ،کارشناسان وآموزگاران تشکیل گردید و راهکارها یی در جهت بهبود کیفیت آموزشی ارائه شد.